Alexandru Frumosu

Alexandru Frumosu

Trainer, Coach, Senior Consultant

Alexandru are peste 25 de ani de experienţă profesională din care 10 ani experienţă ca Director Resurse Umane în companii internaţionale şi româneşti, 12 ani ca trainer în management, 7 ani ca şi consultant senior şi peste 4 ani în poziţia de coach.

Alexandru a absolvit ASE, Facultatea de Cibernetică şi a obţinut Diploma Profesională în Management de la Open University Business School, UK şi o serie de cursuri precum:

“Bazele Coachingului” , atelierele de formare „Abordarea breakthrough în coaching-ul individual şi de echipă” şi „Diagnostic individual şi de echipă în coaching” precum şi un an de mentoring şi supervizare în coaching. Toate aceste sesiuni sunt acreditate de ICF (Federaţia Internaţională de Coaching) şi au fost susţinute de Alain Cardon - Master Certified Coach.

Alexandru este recunoscut internaţional ca şi Coach de către Internaţional Coach Federation prin atribuirea titlului de Associate Certified Coach.

Domenii de expertiză: Coaching , Training & Dezvoltare Managementul resurselor umane , Managementul performanţei , Managementul schimbării , Management de proiect , Outplacement , Centre de evaluare/dezvoltare, Recrutare şi selecţie.

Ca trainer Alexandru a pregătit şi livrat sesiuni de formare adaptate cerinţelor clienţilor. Printre acestea se numără sesiuni de: Abilităţi manageriale, Excelenţă în relaţiile cu clienţii, Management de proiect, Comunicare, Finanţe pentru manageri, Formare de formatori, Managementul resurselor umane, Consiliere de carieră, Lucru în echipe virtuale, Arta vânzării, Înţelegerea şi gestionarea diferenţelor comportamentale, Coaching & People Management.

Alexandru a fost implicat ca expert dezvoltare organizaţională, expert formator şi expert resurse umane în două proiecte finanţate din fonduri europene: “Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse În domeniul asistenţei sociale.

În ultimii ani Alexandru s-a concentrat pe coaching şi a fost implicat în diferite proiecte de coaching pentru companiile client. Ca şi experinţă de coaching Alexandru a fost implicat în Executive Coaching, Business Coaching, Team coaching, Coaching de carieră, 360º Feedback şi Life Coaching.