Viorica Buchidău

Viorica Buchidău

Senior Consultant

Viorica s-a alăturat echipei Apimedia Training în octombrie 2012, fiind specializată în programe de formare profesională open şi în-house de analiză financiară, management financiar, raportări financiare în concordanţă cu Directiva Europeană şi a cadrului IFRS, management financiar, costuri şi bugete, cost controlling, evaluare bancară pe criterii de analiză financiară şi profitabilitate.

Viorica are o experienţă practică de peste 16 ani, ca şi analist financiar al Băncii Naţionale a României şi a participat la proiecte importante de implementare a cadrelor de specializare standarde IAS,IFRS pe piaţa bancară şi financiară din România, fapt ce a dus la dezvoltarea abilităţilor sale de comunicare a cunoştinţelor şi experienţelor personale dobândite de-a lungul perioadei de studiu.

Are o foarte bună capacitate de analiză şi sinteză cunoscând dinamica pieţelor financiare şi a mecanismelor bursiere, devenind astfel un specialist în instruirea şi formarea profesională a angajaţilor din domeniul economic, financiar, bancar şi nu numai.

Deţine un Master în Finanţe şi Bănci , o Diplomă Profesională în Managementul de Proiect şi un Certificat Profesional în Management eliberat de Open University Business School UK.

În perioada 2003 – 2011 a activat în cadrul Codecs ca şi Tutor certificat în Management Financiar, învăţându-i pe managerii de top ai companiilor multinaţionale şi româneşti mecanismele performanţei financiare , atât în cadrul tutorialelor (workshop-uri day school) cât şi în cadrul Şcolilor Rezidenţiale (week-end school).

Domenii de expertiză: Management Financiar, Finanţe pentru non-finanţişti, Curs specializare standarde IAS şi IFRS, Costuri şi Bugete, Centre de Profit, Managementul Performanţei, Management şi Leadership, Lucru în echipă.

Viorica Buchidău

Viorica Buchidău

Senior Consultant

Viorica has joined Apimedia Training in October 2012, specializing in professional open and in-house training programs such as Financial Analysis, Financial Management, Financial Reporting in accordance with European Directive and IFRS, Cost and Budgeting, Cost controlling , Bank evaluation based on financial analysis and profitability.

Viorica has over 16 years of practical experience as financial analyst at the National Bank of Romania  and attended major implementation projects  for specialist staff on the standards of IAS, IFRS and financial banking market in Romania, which led to the development of her communication skills, knowledge and personal experiences.

She has a very good ability to analyze and synthesize knowing the financial market's dynamics and mechanisms of stock exchange so she becomes a specialist in  professional training of employees in  economic, financial, banking area and more.

Owns a Master in Finance and Banking, a Professional Diploma in Management and Professional Certificate in Project Management, released by Open University Business School UK.

Between 2003 - 2011 she worked at Codecs as certified Tutor in Financial Management, teaching the top managers of multinational and Romanian companies the financial performance arrangements, both in the tutorials (school day workshops) and in the Residential Schools (weekend school).

Areas of Expertise: Financial Management, Finance for non-financiers, Specialization courses at IAS and IFRS standards, Costs and Budgets, Profit Centers, Performance Management, Management and Leadership, Teamwork.