Luminiţa Simion

Luminiţa Simion

Trainer, Senior Consultant

Luminiţa are peste 20 de ani de experienţă profesională în managementul producţiei, deţinând pe rând poziţii manageriale precum inginer tehnolog, director calitate, consultant senior tehnic pe probleme industriale şi director tehnic în companii de renume precum Norada SA Odorheiul Secuiesc.

Are peste 7 ani de experienţă în conducerea de programe de formare profesională, fiind acreditată încă din 2006 ca Tutor Open University Business School - Codecs, pentru programul Certificat Profesional în Management, cursurile : Management Performant, Managementul Resurselor Umane, Oameni şi Organizaţii, Viziunea Integrată.

Deţine un Certificat Profesional în Management – Open University Business School şi un certificat de Project Manager obţinut în urma absolvirii cursului Management de Proiect - Open University Business School - Codecs.

Domenii de expertiză: Managementul producţiei, Management Performant, Managementul Resurselor Umane, Management şi Leadership, Lucru în echipă.

Din 2006 şi până în prezent, Luminiţa a instruit peste 800 de manageri ai unor companii de top din România, în cadrul workshop-urilor Viziunea Integrată şi Şcoala Rezidenţială Oameni şi Organizaţii.

Luminiţa Simion

Luminiţa Simion

Trainer, Senior Consultant

Luminita has more than 20 years of professional experience in the Production Management, holding managerial positions at a time as Technological Engineer, Quality Manager, Senior Technical Advisor  of industrial affairs and Technical Director at leading companies such as Norada SA, Odorheiul Secuiesc.

She has over seven years of experience in conducting professional training programs and is accredited as a Tutorv since 2006 at Open University Business School - Codecs for Professional Certificate in Management program,  courses: Performance Management, Human Resource Management, People and Organizations, Integrated Vision.

Owns a Professional Certificate in Management - Open University Business School and a certificate of Project Manager obtained after completion of the course Project Management - Open University Business School – Codecs.

Since 2006 and until now, Luminita has trained over 800 managers from important companies in Romania, during the workshops about integrated vision and Residential School of People and Organizations.