Delia Drăgoescu

Delia Drăgoescu

Trainer, Senior Consultant

Delia este Senior Consultant cu certificare PMP – manager de proiect certificat internaţional, membră activă a comunităţii internaţionale a managerilor de proiect: Project Management Institute (PMI) USA şi PMI ROMÂNIA Chapter din 2005.

Având o experienţă de peste 10 ani în domeniul managementului proiectelor, Delia, pasionată fiind de Project Management, realizează programe de training dinamice,interactive, în cadrul cărora toţi cei prezenţi sunt implicaţi activ în desfăşurarea programului.

A acumulat o experienţă de peste 8 ani ca şi trainer de Project Management activând în tot acest timp ca şi Tutor în cadrul Project Management Course al Open University Business School – Codecs.

Este certificată PMP ( Project Management Profesional) din 2005 şi a absolvit cu succes Project Management Course MZT865 al Open University din UK.

A urmat programul Train the trainers – Codecs Open University şi Excellence în Training: “Artistry & Mastery” – Coaching Institute.

Adeptă a formării profesionale continue motto-ul ei este:" Învăţ tot timpul şi împărtăşesc cu drag tot ceea ce ştiu".

Delia Drăgoescu

Delia Drăgoescu

Trainer, Senior Consultant

Delia is a Senior Consultant with PMP certification - internationally certified Project Manager, active member of the international community of Project Managers: Project Management Institute (PMI) USA and PMI ROMANIA Chapter in 2005.

With a 10 years experience in project management, Delia, being passionate as Project Manager, conducts dynamic, interactive training programs, during which all the participants are actively involved in the development program.

She accumulated over 8 years experience as a trainer for Project Management  and all this time she is activating as Tutor in Project Management Course of the Open University Business School – Codecs.

Certified PMP (Project Management Professional) / 2005 and successfully graduated from Project Management Course MZT865 of the Open University in the UK.

She attended the Train the Trainers program - Codecs Open University and Excellence in Training "Artistry & Mastery "- Coaching Institute.

Being advocated of continuous professional training her motto is: "I'm learning all the time and gladly share everything I know"